Ông giám đốc tận tâm với người khuyết tật

Ông Phan Công Minh - Tổng giám đốc Cty CP Việt Hưng bên bàn máy cạnh CN Nguyễn Thị Mộng Tươi. Ảnh Nam Dương
Ông Phan Công Minh - Tổng giám đốc Cty CP Việt Hưng bên bàn máy cạnh CN Nguyễn Thị Mộng Tươi. Ảnh Nam Dương
Ông Phan Công Minh - Tổng giám đốc Cty CP Việt Hưng bên bàn máy cạnh CN Nguyễn Thị Mộng Tươi. Ảnh Nam Dương
Lên top