Ông Dương Thế Dũng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Tin học TP Cần Thơ

Ban Chấp hành Hội Tin học TP Cần Thơ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: TR.N
Ban Chấp hành Hội Tin học TP Cần Thơ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: TR.N
Ban Chấp hành Hội Tin học TP Cần Thơ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: TR.N
Lên top