Ông Dũng "lò vôi" tạm dừng tặng 2 dự án: Đà Nẵng họp bất thường

Hai hồ điều tiết Thạc Gián và Vĩnh Trung mà ông Dũng "Lò vôi" đề nghị tặng dự án xử lý môi trường cho Đà Nẵng
Hai hồ điều tiết Thạc Gián và Vĩnh Trung mà ông Dũng "Lò vôi" đề nghị tặng dự án xử lý môi trường cho Đà Nẵng
Hai hồ điều tiết Thạc Gián và Vĩnh Trung mà ông Dũng "Lò vôi" đề nghị tặng dự án xử lý môi trường cho Đà Nẵng
Lên top