Ông Dũng Lò Vôi muốn đầu tư ngàn tỉ vào xử lý nước thải tại Đà Nẵng

Ông Dũng Lò Vôi mong muốn đầu tư vào dự án xử lý nước thải Đà Nẵng. Ảnh: TT
Ông Dũng Lò Vôi mong muốn đầu tư vào dự án xử lý nước thải Đà Nẵng. Ảnh: TT
Ông Dũng Lò Vôi mong muốn đầu tư vào dự án xử lý nước thải Đà Nẵng. Ảnh: TT
Lên top