Ông Đoàn Ngọc Hải xác nhận đã bán đồng hồ và điện thoại Vertu được 2 tỉ

Ông Đoàn Ngọc Hải khi còn làm Phó Chủ tịch UBND quận 1 trong lúc xuống đường dẹp nạn lấn chiếm lề đường. Ảnh: Trường Sơn
Ông Đoàn Ngọc Hải khi còn làm Phó Chủ tịch UBND quận 1 trong lúc xuống đường dẹp nạn lấn chiếm lề đường. Ảnh: Trường Sơn
Ông Đoàn Ngọc Hải khi còn làm Phó Chủ tịch UBND quận 1 trong lúc xuống đường dẹp nạn lấn chiếm lề đường. Ảnh: Trường Sơn
Lên top