Ông Đoàn Ngọc Hải viết gì trong tâm thư từ khu cách ly COVID-19?

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên - nơi ông Đoàn Ngọc Hải đang cách ly. Ảnh: Văn Thành Chương.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên - nơi ông Đoàn Ngọc Hải đang cách ly. Ảnh: Văn Thành Chương.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên - nơi ông Đoàn Ngọc Hải đang cách ly. Ảnh: Văn Thành Chương.
Lên top