Ông Đoàn Ngọc Hải tha phạt 2 triệu đồng với người đàn ông tiểu bậy vì... không có nhà WC

Ông Đoàn Ngọc Hải sau khi giải thích thì đã "tha bổng" cho người đàn ông tiểu bậy (mặc áo phông đen trắng).
Ông Đoàn Ngọc Hải sau khi giải thích thì đã "tha bổng" cho người đàn ông tiểu bậy (mặc áo phông đen trắng).