Ông Đoàn Ngọc Hải nộp đơn từ chức ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top