Ông Đoàn Ngọc Hải nói chuyển tiền, vì sao có nơi 3 ngày chưa nhận được?

Phiếu xác nhận ông Đoàn Ngọc Hải đã chuyển 500 triệu đồng cho Hội LHPN huyện Bắc Quang, Hà Giang. Đồ họa: LN.
Phiếu xác nhận ông Đoàn Ngọc Hải đã chuyển 500 triệu đồng cho Hội LHPN huyện Bắc Quang, Hà Giang. Đồ họa: LN.
Phiếu xác nhận ông Đoàn Ngọc Hải đã chuyển 500 triệu đồng cho Hội LHPN huyện Bắc Quang, Hà Giang. Đồ họa: LN.
Lên top