Ông Đoàn Ngọc Hải ngừng ra quân, vỉa hè mạnh ai nấy chiếm