Ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra chợ 150 tuổi ở Sài Gòn, yêu cầu trực 24/24

Ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra PCCC tại khu chợ gần 150 tuổi. Ảnh: Zing
Ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra PCCC tại khu chợ gần 150 tuổi. Ảnh: Zing