Ông Đoàn Ngọc Hải gửi thư hồi đáp về phát ngôn “rừng U Minh”

Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải.
Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải.