Ông Đoàn Ngọc Hải công khai số điện thoại cho người dân phản ánh vỉa hè

Ông Đoàn Ngọc Hải vừa công bố số điện thoại cá nhân để người dân quận trung tâm gọi điện, gửi hình ảnh phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè
Ông Đoàn Ngọc Hải vừa công bố số điện thoại cá nhân để người dân quận trung tâm gọi điện, gửi hình ảnh phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè
Ông Đoàn Ngọc Hải vừa công bố số điện thoại cá nhân để người dân quận trung tâm gọi điện, gửi hình ảnh phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM