Ông “đồ Nghệ” Văn Như Cương

Ông "đồ Nghệ" Văn Như Cương (thứ hai từ phải sang) và bạn bè tại sân thơ Văn Miếu Tết 2014.
Ông "đồ Nghệ" Văn Như Cương (thứ hai từ phải sang) và bạn bè tại sân thơ Văn Miếu Tết 2014.
Ông "đồ Nghệ" Văn Như Cương (thứ hai từ phải sang) và bạn bè tại sân thơ Văn Miếu Tết 2014.
Lên top