Ông chủ Tottenham có ở lại Hạ Long xem chung kết C1 với dân phố biển?

Siêu du thuyền 150 triệu USD dự kiến sẽ lưu lại trên vịnh Hạ Long thêm 10 ngày.
Siêu du thuyền 150 triệu USD dự kiến sẽ lưu lại trên vịnh Hạ Long thêm 10 ngày.
Siêu du thuyền 150 triệu USD dự kiến sẽ lưu lại trên vịnh Hạ Long thêm 10 ngày.
Lên top