Ông Chu Ngọc Anh: “Không có ngoại lệ trong công tác phòng, chống dịch”

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Tổng Công ty May 10. Ảnh: Phú Khánh
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Tổng Công ty May 10. Ảnh: Phú Khánh
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Tổng Công ty May 10. Ảnh: Phú Khánh
Lên top