Ông Bạch Ngọc Chiến: "Mỗi lần thay đổi công việc là một lần tiến bộ"

Ông Bạch Ngọc Chiến. Ảnh: NVCC
Ông Bạch Ngọc Chiến. Ảnh: NVCC
Ông Bạch Ngọc Chiến. Ảnh: NVCC
Lên top