Ôn lại kỳ tích của lực lượng công an trong cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968

Nhân chứng lịch sử giao lưu cùng thế hệ trẻ. Ảnh: Ngọc Tiến
Nhân chứng lịch sử giao lưu cùng thế hệ trẻ. Ảnh: Ngọc Tiến
Nhân chứng lịch sử giao lưu cùng thế hệ trẻ. Ảnh: Ngọc Tiến

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM