SẦM SƠN, THANH HOÁ:

Ô nhiễm nghiêm trọng vì rác tồn đọng

Núi rác ngang tầm các ngôi nhà cao tầng. Ảnh: X.H
Núi rác ngang tầm các ngôi nhà cao tầng. Ảnh: X.H
Núi rác ngang tầm các ngôi nhà cao tầng. Ảnh: X.H
Lên top