Ô nhiễm khó tưởng tượng ở Mẫn Xá, Bắc Ninh

Khói lò được xả trực tiếp ra môi trường.
Khói lò được xả trực tiếp ra môi trường.
Khói lò được xả trực tiếp ra môi trường.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top