Ô nhiễm Kênh, rạch ở Long An: Không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế

Cổng xả nước thải ô nhiểm được đỗ thẳng ra kênh. Ảnh: H.C-D.TR
Cổng xả nước thải ô nhiểm được đỗ thẳng ra kênh. Ảnh: H.C-D.TR
Cổng xả nước thải ô nhiểm được đỗ thẳng ra kênh. Ảnh: H.C-D.TR
Lên top