Ở nhà bán thịt chó nhưng khai man để lĩnh hơn 200 triệu đồng trợ cấp

Một người quê Nam Định vào Bạc Liêu sinh sống rồi làm giả hồ sơ nhận trợ cấp người hoạt động khác chiến, nhiễm chất độc hóa học rồi được lĩnh tiền ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Một người quê Nam Định vào Bạc Liêu sinh sống rồi làm giả hồ sơ nhận trợ cấp người hoạt động khác chiến, nhiễm chất độc hóa học rồi được lĩnh tiền ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Một người quê Nam Định vào Bạc Liêu sinh sống rồi làm giả hồ sơ nhận trợ cấp người hoạt động khác chiến, nhiễm chất độc hóa học rồi được lĩnh tiền ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Lên top