Ổ dịch tại xã Hà Bầu có yếu tố dịch tễ phức tạp

Cảnh sát giăng dây hạn chế người ra vào xã Hà Bầu. Ảnh: T.T
Cảnh sát giăng dây hạn chế người ra vào xã Hà Bầu. Ảnh: T.T
Cảnh sát giăng dây hạn chế người ra vào xã Hà Bầu. Ảnh: T.T
Lên top