Ở cùng F0 vẫn trốn về quê khiến cả làng bị phong tỏa

Dù biết bạn mình là F0 khiến công ty bị phong tỏa, nhưng ngày hôm sau, H. cùng vợ về quê khiến lây lan bệnh cho 6 người và nhiều nơi phong tỏa. Ảnh: Phạm Hiếu
Dù biết bạn mình là F0 khiến công ty bị phong tỏa, nhưng ngày hôm sau, H. cùng vợ về quê khiến lây lan bệnh cho 6 người và nhiều nơi phong tỏa. Ảnh: Phạm Hiếu
Dù biết bạn mình là F0 khiến công ty bị phong tỏa, nhưng ngày hôm sau, H. cùng vợ về quê khiến lây lan bệnh cho 6 người và nhiều nơi phong tỏa. Ảnh: Phạm Hiếu
Lên top