NutiFood: Tặng 600 triệu đồng cho 2 bệnh viện điều trị thành công bệnh nhân 91

Đại diện hơn 5.000 CBNV NutiFood, Ông Trần Thanh Hải-Chủ tịch HĐQT trao 600 triệu đồng cho 2 bệnh viện chữa thành công cho bệnh nhân 91.
Đại diện hơn 5.000 CBNV NutiFood, Ông Trần Thanh Hải-Chủ tịch HĐQT trao 600 triệu đồng cho 2 bệnh viện chữa thành công cho bệnh nhân 91.
Đại diện hơn 5.000 CBNV NutiFood, Ông Trần Thanh Hải-Chủ tịch HĐQT trao 600 triệu đồng cho 2 bệnh viện chữa thành công cho bệnh nhân 91.
Lên top