Nuôi tôm thẻ bằng nước giếng khoan thu cả trăm triệu một vụ

Tôm thẻ được nuôi trong ao với hệ thống máy lọc nước, sục khí, đảm bảo môi trường sống tốt nhất cho tôm
Tôm thẻ được nuôi trong ao với hệ thống máy lọc nước, sục khí, đảm bảo môi trường sống tốt nhất cho tôm
Tôm thẻ được nuôi trong ao với hệ thống máy lọc nước, sục khí, đảm bảo môi trường sống tốt nhất cho tôm
Lên top