Nước tràn đê tả Bùi: Hà Nội huy động hàng trăm bộ đội và nhân dân hộ đê

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM