Nước thải từ nhà máy chế biến tôm đông lạnh làm cá chết hàng loạt

Lên top