Nước sạch cấp miễn phí có mùi tanh là do xe téc chưa đảm bảo vệ sinh

Hình ảnh xe téc nước bám bẩn. Ảnh CTV
Hình ảnh xe téc nước bám bẩn. Ảnh CTV
Hình ảnh xe téc nước bám bẩn. Ảnh CTV
Lên top