Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Nước sạch cấp miễn phí có mùi tanh là do xe téc chưa đảm bảo vệ sinh

Hình ảnh xe téc nước bám bẩn. Ảnh CTV
Hình ảnh xe téc nước bám bẩn. Ảnh CTV
Hình ảnh xe téc nước bám bẩn. Ảnh CTV
Lên top