Nước rút, tâm lũ Hà Tĩnh khó khăn chồng chất

Đến 11 giờ ngày 8.9, người dân Phương Mỹ (Hương Khê - Hà Tĩnh) vẫn phải lội bì bõm dưới nước sâu. Ảnh: Minh Lý
Đến 11 giờ ngày 8.9, người dân Phương Mỹ (Hương Khê - Hà Tĩnh) vẫn phải lội bì bõm dưới nước sâu. Ảnh: Minh Lý
Đến 11 giờ ngày 8.9, người dân Phương Mỹ (Hương Khê - Hà Tĩnh) vẫn phải lội bì bõm dưới nước sâu. Ảnh: Minh Lý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top