Nước ngập, thầy cô đắp bao cát đón học sinh trở lại trường

Bị nước ngập, thầy cô địa bàn huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) đắp bao cát làm lối đi cho các em học sinh vào học trở lại trong ngày 23.10. Ảnh: PV
Bị nước ngập, thầy cô địa bàn huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) đắp bao cát làm lối đi cho các em học sinh vào học trở lại trong ngày 23.10. Ảnh: PV
Bị nước ngập, thầy cô địa bàn huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) đắp bao cát làm lối đi cho các em học sinh vào học trở lại trong ngày 23.10. Ảnh: PV
Lên top