Nước máy cũng... nhiễm mặn

Nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm mặn. Ảnh: Thành Vân.
Nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm mặn. Ảnh: Thành Vân.
Nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm mặn. Ảnh: Thành Vân.
Lên top