Nước mắt ở "thiên đường" xuất khẩu lao động (Kỳ 2): Không ham của rẻ?

Công văn chấn chỉnh đi lao động làm giúp việc tại Saudi Arabia của Bộ LĐTBXH. Ảnh: P.V
Công văn chấn chỉnh đi lao động làm giúp việc tại Saudi Arabia của Bộ LĐTBXH. Ảnh: P.V
Công văn chấn chỉnh đi lao động làm giúp việc tại Saudi Arabia của Bộ LĐTBXH. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM