Nước mắt người nuôi tôm hùm thị xã Sông Cầu Phú Yên sau cơn bão số 12

Người nuôi tôm hùm thị xã Sông Cầu, Phú Yên điêu đứng vì tôm hùm chết quá nhiều.
Người nuôi tôm hùm thị xã Sông Cầu, Phú Yên điêu đứng vì tôm hùm chết quá nhiều.
Người nuôi tôm hùm thị xã Sông Cầu, Phú Yên điêu đứng vì tôm hùm chết quá nhiều.
Lên top