Nước mắm nào cũng phải đạt tiêu chuẩn an toàn cho người tiêu dùng

Khi nước mắm đưa ra thị trường bắt buộc phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, người dân có quyền chọn bất kỳ loại nước  mắm yêu thích  nào, dù là NMTT hay NMCN. (Ảnh minh họa)
Khi nước mắm đưa ra thị trường bắt buộc phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, người dân có quyền chọn bất kỳ loại nước mắm yêu thích nào, dù là NMTT hay NMCN. (Ảnh minh họa)
Khi nước mắm đưa ra thị trường bắt buộc phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, người dân có quyền chọn bất kỳ loại nước mắm yêu thích nào, dù là NMTT hay NMCN. (Ảnh minh họa)
Lên top