Nước lũ vẫn chưa về Đồng Tháp Mười dù đã trễ 1 tháng

Nước lũ vẫn chưa về Đồng Tháp Mười. Ảnh: K.Q
Nước lũ vẫn chưa về Đồng Tháp Mười. Ảnh: K.Q
Nước lũ vẫn chưa về Đồng Tháp Mười. Ảnh: K.Q
Lên top