Nước lũ rút, để lộ 7 quả bom và nhiều quả đạn pháo

1 quả bom lộ ra sau trận mưa lũ, sạt lở. Ảnh: CHB.
1 quả bom lộ ra sau trận mưa lũ, sạt lở. Ảnh: CHB.
1 quả bom lộ ra sau trận mưa lũ, sạt lở. Ảnh: CHB.
Lên top