Nước lũ lên rất nhanh, Quảng Nam sơ tán dân trước 18h hôm nay

Nước sông lên nhanh, Quảng Nam di dời dân trước 18h hôm nay. Ảnh: Thanh Chung
Nước sông lên nhanh, Quảng Nam di dời dân trước 18h hôm nay. Ảnh: Thanh Chung
Nước sông lên nhanh, Quảng Nam di dời dân trước 18h hôm nay. Ảnh: Thanh Chung
Lên top