Nước lũ bắt đầu đổ về vùng Đồng Tháp Mười

Nước lũ bắt đầu dâng trên sông Vàm Cỏ Tây. Ảnh: k.Q
Nước lũ bắt đầu dâng trên sông Vàm Cỏ Tây. Ảnh: k.Q
Nước lũ bắt đầu dâng trên sông Vàm Cỏ Tây. Ảnh: k.Q
Lên top