Nước hồ Kẻ Gỗ giảm, chưa tính đến phương án phá tràn sự cố

Hồ Kẻ Gỗ tiếp tục xả ở cửa xả chính, chưa tính đến phương án phá tràn sự cố. Ảnh: T.L
Hồ Kẻ Gỗ tiếp tục xả ở cửa xả chính, chưa tính đến phương án phá tràn sự cố. Ảnh: T.L
Hồ Kẻ Gỗ tiếp tục xả ở cửa xả chính, chưa tính đến phương án phá tràn sự cố. Ảnh: T.L
Lên top