Nước cho vùng hạn, mặn

Hải quân Việt Nam hỗ trợ nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối, Cà Mau. 
Ảnh: Thanh Nghị
Hải quân Việt Nam hỗ trợ nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối, Cà Mau. Ảnh: Thanh Nghị
Hải quân Việt Nam hỗ trợ nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối, Cà Mau. Ảnh: Thanh Nghị
Lên top