Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nước biển xâm thực vào bãi tắm du lịch Đà Nẵng

Nước biển xâm thực vào bãi tắm du lịch Đà Nẵng. Ảnh: NT
Nước biển xâm thực vào bãi tắm du lịch Đà Nẵng. Ảnh: NT