Nước biển xâm thực vào bãi tắm du lịch Đà Nẵng

Nước biển xâm thực vào bãi tắm du lịch Đà Nẵng. Ảnh: NT
Nước biển xâm thực vào bãi tắm du lịch Đà Nẵng. Ảnh: NT