Núi Tà Bang xuất hiện vết nứt dài 200m, khẩn cấp sơ tán 32 hộ dân

Xuất hiện vết nứt dài 200m, địa phương khẩn cấp sơ tán 32 hộ dân dưới chân núi. Ảnh: HT
Xuất hiện vết nứt dài 200m, địa phương khẩn cấp sơ tán 32 hộ dân dưới chân núi. Ảnh: HT
Xuất hiện vết nứt dài 200m, địa phương khẩn cấp sơ tán 32 hộ dân dưới chân núi. Ảnh: HT
Lên top