Núi Sơn Trà bị đào phá nham nhở để xây dựng khu nghỉ mát khách sạn