Nửa đêm, vợ dùng dao cắt “của quý” của chồng

Xuất phát từ ghen tuông, nhiều người chồng đã bị vợ cắt "của quý". Ảnh: Minh họa (nguồn Internet)
Xuất phát từ ghen tuông, nhiều người chồng đã bị vợ cắt "của quý". Ảnh: Minh họa (nguồn Internet)
Xuất phát từ ghen tuông, nhiều người chồng đã bị vợ cắt "của quý". Ảnh: Minh họa (nguồn Internet)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM