Nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Hành động vì tương lai tươi sáng cho phụ nữ toàn cầu

Nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo khẳng định bà luôn hành động vì một tương lai tươi sáng hơn dành cho phụ nữ toàn cầu. Ảnh: H.T
Nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo khẳng định bà luôn hành động vì một tương lai tươi sáng hơn dành cho phụ nữ toàn cầu. Ảnh: H.T
Nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo khẳng định bà luôn hành động vì một tương lai tươi sáng hơn dành cho phụ nữ toàn cầu. Ảnh: H.T
Lên top