Nữ sinh "tố" cô giáo không giảng bài muốn chuyển trường: Thất bại của nhà trường?

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc.
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc.
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM