Nữ sinh "tố" cô giáo không giảng bài muốn chuyển trường: Thất bại của nhà trường?

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc.
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc.