Nữ sinh "tố" cô giáo không giảng bài được chuyển trường: "Rất tốt, đáng hoan nghênh"

Nguyên Bộ trưởng Giáo dục Phạm Minh Hạc.
Nguyên Bộ trưởng Giáo dục Phạm Minh Hạc.