Nữ sinh Thanh Hoá xuất sắc giành học bổng 5,2 tỉ của đại học Mỹ

Lê Ngân Hà cùng bạn bè quốc tế tham dự một cuộc thi ở Mỹ. Ảnh nhân vật cung cấp.
Lê Ngân Hà cùng bạn bè quốc tế tham dự một cuộc thi ở Mỹ. Ảnh nhân vật cung cấp.
Lê Ngân Hà cùng bạn bè quốc tế tham dự một cuộc thi ở Mỹ. Ảnh nhân vật cung cấp.