Nữ sinh nhặt được tiền và vàng gần 500 triệu đồng đem trả lại

Em Dung trả lại tài sản lớn cho người đánh rơi. Ảnh: TL.
Em Dung trả lại tài sản lớn cho người đánh rơi. Ảnh: TL.
Em Dung trả lại tài sản lớn cho người đánh rơi. Ảnh: TL.
Lên top